finiĝis ;-(

farewell-3109992_640

Sabaton la 4an de aŭgusto, finiĝis la skolta semajno de la Verdaj Skoltoj apud Madrido.

Ĝi estis plenplena da aventuroj, surprizoj, komunikadoj, bestoj, ludoj, naĝejoj, grimpadoj, ktp.

Pro pluraj ne antauvideblaj malfacilaĵoj, ni ne povis ĉi jare regule raporti pri ĝi 😦
Ni provos korekti tion dum la sekvontaj semajnoj!

Gratulojn al ĉiuj skoltoj pro ilia elturniĝemo kaj specife al la novaj bestoj inter ni: Agutio, Pika, Sabaka, Bubalo, Korato, Lampido ; kaj al tiuj kiuj por la unua fojo skoltumis kun ni: Dalila, Kasja, Marius, kaj Nam Suan.

Kaj ni volas diri DANKON al Pika, Diego kaj Aida, kiuj zorgis pri ĉio por ni surloke.

 

Ĝuu viajn feriojn en IJK aŭ aliloke!

Ĝis baldaŭ ĉe la skoltoj, en Esperanto-eventoj aŭ aliloke.

Belajn aventurojn al tiuj kiuj pro aĝo aŭ studoj foriras el nia grupo. Neniam forgesu vian skoltan vivon!

Kaj specifan koran dankon al Delfeno kiu estris kun ni la skoltoj dum tiuj du jaroj, kaj foriras nun. Sukceson en via nuna grandega  defio!

 

Lupo, kiu kreis la Verdajn Skoltojn

Bedaŭrinde post tiu semajno kaj niaj subtenoj al adoleskuloj por IJK, nia Solidara Fonduso malplenas. Helpu nin pli helpi ilin!

Tendumado, sepa tago

sesa tago – sixième jour – zesde dag

Antaŭ tri semajnoj, sabaton la 27an de aŭgusto…
Il y a trois semaines, samedi 27 août…
Drie weken geleden, zaterdag 27 augustus…

Normale devus esti ripozo-tago. Ja, ĵaŭdon ni biciklis dum pli ol 50km kaj vendredon ni iris naĝi kaj biciklis pli ol 40km. Sen forgesi la pakadon kaj staradon de la tendoj! Sed estis la antaŭlasta tago… kaj la lasta nokto! Do matene ni ludis dume Korsako preparis la diskejon. Kelkaj simi-umis…
Normalement cela aurait du être un jour de repos. Et oui, jeudi nous avions pédalé plus de 50km, et vendredi nous avions été nager avant de pédaler plus de 40km. Sans oublier le déménagement des sacs et le démontage-montage des tentes ! Mais c’était l’avant-dernier jour… et la dernière nuit ! Donc au matin nous avons joué pendant que Korsako préparait la discothèque. Quelques-uns ont fait les singes…
Normaal gesproken zou het een rustdag zijn. Ja, donderdag hadden we meer dan 50km gefietst en vrijdag gingen we zwemmen en meer dan 40km fietsen. Vergeet niet dat we ook nog moesten inpakken en uitpakken en de tenten opzetten! Maar het was de voorlaatste dag… en de laatste nacht! Dus ‘s ochtends speelden we wat spelletjes terwijl Korsako de disco voorbereidde. Sommigen zaten wat rond te apen…

Legi plu

Semajnfino en Mozet, februaro

Antaŭ unu semajno okazis la 20a renkontiĝo de la verdaj skoltoj.
Ĝi okazis en Mozet, Valonio. Ĝuste tie kie okazos PEKO!
De vendredo la 20a ĝis dimanĉo la 22a de februaro 2015.

Se ni kalkulas per tranoktoj, kaj kalkulante ĉiujn semajnfinojn kiel 2 tranoktoj kaj du longaj semajnfinojn (4 tranoktoj) kaj 2 longajn tendumadon… Tiel estis la 58a kaj la 59a tranoktoj por la verdaj skoltoj.

Ene de la du lastaj jaroj, ni organizis preskaŭ du monatoj da renkontiĝoj!
Nun vi komprenas kial la verdaj skoltoj tiel bone akordiĝas. Simple ĉar ili kreskis kune dum la du lastaj jaroj.

Jen eta raporto pri niaj lastaj aventuroj!

Legi plu

Mozet, 20-22aj de februaro

Restas du tagoj antaŭ revidi unu la alian \(^_^)/

Kie okazos?

La semajnfino okazos en la kastelo de la skoltinoj de Belgio. En Mozet, apud Namuro.
Tie kie okazos PEKO2015. Tiel la skoltoj malkovros la lokon kaj povos pli helpi dum PEKO.

Kiuj partoprenos

  • Delfeno, Jonas kaj Mira el Antverpeno, (Flandrio)
  • Kolibro el Bruselo
  • Gibono kaj Ugo el Tamines (Valonio)
  • Jérôme el Jemeppe s/S (Valonio)
  • Dingo el Givet (Francio)
  • Bongo kaj Linko el Duisburg (Germanio)

Do 10 adoleskuloj inter 13 kaj 17 jaroj.
Kies tri novuloj (gratulojn al ili pro ilia kuraĝo). Ili komencis lerni Esperanton antaŭ kelkaj tagoj aŭ semajnoj. Tamen ili devos jam uzi ĝin ĉar Esperanto estos la nepra kaj sola komuna lingvo!

Jes ja, la Antverpenanoj parolas la nederlandan, la Duisburg-aninoj la germanan, la aliaj parolas la francan. Do Esperanto estas la sola solvo.

Lupo gvidos ilin. Sole ĉi-foje ĉar la aliaj skoltestroj ferias.

Programo

Pro lernejo, Dingo, Bongo kaj Linko alvenos malfrue. Ja, ne estas feria semajno en Germanio kaj Francio.

Por la aliaj estos frua rendevuo en la stacidomo de Namuro, vendredon je la 15a45.
Lupo forlasos ilin aŭte je kelkaj kilometroj de la kastelo, ili devos trovi ilian vojon. Kun mapo kaj kompaso. Do la komenco estos tre skolta orientiĝo.

Poste ni instaliĝos, preparos la vespermanĝon, verŝajne ne-formale instruos esperanton al tiuj kiuj bezonas kaj ludos al sociaj ludoj.

Sabaton, ni kuiros, manlaboros, ludos en la vilaĝo, spektos filmon kaj estos eta surprizo por kelkaj 😉

Dimanĉon, ni faros komunik-ekzercon, kunsidos por taksi la semajnfino kaj ordigos ĉion antaŭ foriri.

Kion kunpreni?

Kiel kutime 😉 Atentu, ni disponos matracon, do krom dormosako ĉiuj devas preni littukojn por matraco kaj kapkuseno.

 

 

 

 

Januara Semajnfino

Bonega reeko

La unua semajnfino de la jaro 2015 okazis de vendredo la 16a ĝis dimanĉo la 18a de januaro. En Tamines (Valonio).

Ni gastis en la skoltejo de la skoltoj de Tamines. La loko estis bonega kaj tre facile atingebla. Ili disponas du etaĝojn de unu domo. Du malgrandaj salonoj kie ni kuiris, manĝis kaj spektis filmon. Kaj unu granda sub la tegmento kie la skoltoj froste dormis.

Legi plu